Tensometry CZAHCzujnik tensometryczny CZAH tel. 668 02 77 11

typ/PDF foto cena
/netto/
Przetwornik siły PW1-S
PDF
prosimy o kontakt
Zasada działania:
Przetworniki wagowe typu PW1-S - są przetwornikami mechaniczno elektrycznymi przetwarzającymi siłę ściskającą na proporcjonalny do niej sygnał elektryczny. Przetwarzanie to odbywa się w oparciu o zasadę tensometrii oporowej.

Budowa:
Zespół tensometrów połączonych w układ pełnego mostka jest naklejony na elemencie sprężystym przetwornika. Część naciskowa elementu sprężystego jest zakończona kuliście, a w przetwornikach o nominałach od 2.5 Mg do 100Mg element sprężysty jest zamknięty w nierozbieralnej obudowie. Kabel przetwornika jest wyprowadzony i zadławiony z boku obudowy. Standardowa długość kabla wynosi 3m. (wykonanie 3) inne długości są możliwe po uzgodnieniu z producentem. Kabel może być na życzenie klienta dodatkowo zakończony puszką przyłączeniową (wykonanie 3S).

Sposób zamawiania:
W zamówieniu kierowanym bezpośrednio do producenta należy podać nazwę wyrobu, typ (z obciążeniem nominalnym w Mg), sposobu zakończenie kabla (3 lub 3S) oraz liczbę sztuk, np.: Obciążenie 15Mg;Kabel 3; sztuk 4

Uwagi:
 1. Dla uzyskania parametrów metrologicznych zawartych w danych technicznych konieczne jest spełnienie następujących warunków zabudowy przetwornika wagowego:
  • błąd wypoziomowania posadowienia podstawy przetwornika nie większy niż 0.5 mm/m.
  • Odchylenie od pionu osi obciążenia przyłożonego do elementu naciskowego nie większe niż 10.
  Spełnienie powyższych warunków zapewniają specjalne podpory, które stanowią zwarty węzeł konstrukcyjny zabudowy przetworników wagowych np. w wagach przemysłowych. Podpory te oferuje producent przetworników.
 2. wraz z przetwornikiem producent dostarcza świadectwo przetwornika wagowego.
Oznaczenie żył kabla:
 1. Zasilanie „+” - żółty
 2. Pomiar „+” - biały
 3. Pomiar „-” - zielony
 4. Zasilanie „-” brązowy
 5. Ekran