Czujniki EX ATEXCzujniki tensometryczne iskrobezpieczne tel. 668 02 77 11

Czujniki tensometryczne iskrobezpieczne to specjalna grupa czujników które znajdują zastosowanie w szczególnych warunkach przemysłowych jakimi są obszary o zwiększonym zagrożeniu wybuchem. Oferowane przez naszą firmę czujniki posiadają zgodność z normą PN-EN 60079-11 (EN 60079-11, IEC 60079-11) - Atmosfery wybuchowe -- Część11 a także EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005 oraz EN 60529:1991 + A1:2000. Standardy iskrobezpieczeństwa w przypadku naszych czujników pozwalają na ich stosowanie w obecności następujących źródeł zapłonu:

- iskry elektryczne (w tym łuki elektryczne)

- płomienie

- gorące powierzchnie

- ładunki elektrostatyczne

- substancje chemiczne i ich reakcje

- promieniowanie jonizacyjne

- promieniowanie elektromagnetyczne

Czujniki które oferujemy znajdują zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:

- przemysł petrochemiczny / rafineria /

- platformy wiertnicze

- przemysł farmaceutyczny

- wszystkie pozostałe gałęzie w których mogą występować opary, pyły lub gazy wybuchowe

Normy oraz organizacje akredytujące:

EX ATEX – jest to zbiór europejskich norm opartych na Dyrektywie 94/9/WE. Określa ona podstawowe wymagania dla urządzeń stosowanych w obszarze zagrożonym wybuchem.

FACTORY MUTUAL – To firma która opracowała wytyczne do procesu certyfikacji urządzeń iskrobezpiecznych. Oferowane przez nas czujniki posiadają zatwierdzenia FM07ATEX0009X oraz FM07ATEX0017X – wydanie 2

Serdecznie zapraszamy do współpracy firmy integrujące wszelkie systemy w których obecne są tensometryczne sposoby wyznaczania masy. Po szczegóły oferty proszę zwracać siędrogą telefoniczną bądź maliowo na info@wagibydgoszcz.pl albo codeid.bydgoszcz@gmail.com